Мишко Михајловски 52
1000 Скопје, Македонија

We never compromise quality...

We deliver reliable solutions...

Профил на компанијата

 

Тимелпроект ДООЕЛ Скопје е мултидисциплинарна приватна инженерска компанија која обезбедува врвни консултантски услуги, проектирање и градежни услуги во енергетската индустрија.

 

Компанијата ги користи своите индустриски знаења и техничка експертиза за давање насочени услуги во енергетскиот сектор и на терен и во канцеларија. Како развивач на комерцијални, комунални и индустриски проекти градиме инфраструктура и обезбедуваме ефективни и одржливи решенија, истовремено справувајќи се со влијанието врз животната средина на одржлив начин.

ЗА НАС

Зошто Тимел

Нашиот тим

Со цел да обезбеди врвна услуга на своите клиенти, Тимелпроект располага со професионален човечки капитал со високи стандарди за квалитет во енергетскиот инженеринг. Нашите инжинерски услуги – напојување, автоматизација, мерење…

ПОВЕЌЕ...


Политика за квалитет

Тимелпроект е во постојана комуникација како со своите клиенти, така и интерно со своите вработени, со цел континуирано да ги подобри своите услуги, производи, процеси, својот систем за управување со квалитет, методи и работната средина, како би биле сигурни дека…

ПОВЕЌЕ...


Заштита при работа

Безбедноста и заштитата при работа на своите работници се секогаш приоритет за Тимелпроект – фундаментална вредност во нашата работна средина. Веруваме дека секоја незгода, и консеквентно повреда, може да се превенираат и затоа ја вклучуваме…

ПОВЕЌЕ...


Технологии и опрема

За успешна, ефикасна и брза реализација на работите, имаме проектна организација која користи современи софтверски пакети и ИТ инфраструктура за проектирање и изработка на техничка документација. Компанијата исто така поседува…

ПОВЕЌЕ...

Партнери/>

What clients say

Најнови записи


ПОВЕЌЕ...

Партнери/>

CONSULTANT

Get your consultant

Consulting Services has extensive experience working with energy distribution utilities, lenders, government institutions and private sector,

helping them to meet their objectives in Macedonian emerging market.More