Мишко Михајловски 52
1000 Скопје, Република Северна Македонија

We never compromise quality

We deliver reliable solutions

Контакт

2 + 3 =

Информации

Мишко Михајловски 52
1000 Скопје, Република Северна Македонија

Тел.[+389 2] 277.4931

Fax: [+389 2] 277.4932

E-mail: timel@timel.com.mk


Работно време:

од понеделник до петок од 7:30 – 15:30 часот