Мишко Михајловски 52
1000 Скопје, Република Северна Македонија

We never compromise quality

We deliver reliable solutions

Индустриски постројки

ТимелПроект има големо искуство и експертиза да понуди соодветни решенија за задоволување на потребите за различни производствени процеси во индустриските постројки на нашите клиенти.

Нашите услуги во ова подрачје вклучуваат проектирање на:

  • Инсталација на трафостаници за индустриски постројки
  • Системи за управување и автоматика
  • Нисконапонски, седнонапонски и високонапонски ормари
  • Релеи (проектирање на релајни шеми и еднополни шеми; пресметки и подесувања на релеите и инструментите)
  • Проектирање и анализа на заземјување
  • Автоматика и мониторинг во фабриките

Селектирани проекти