Мишко Михајловски 52
1000 Скопје, Република Северна Македонија

We never compromise quality

We deliver reliable solutions

Услуги и производи

Нашата компанија располага со искусен тим на инженери и проектанти со различно искуство од областа на електроенергетиката и консултантството во инженерските индустрии.

Своето искуство ТимелПроект го има докажано со следните видови на услуги кои ги нуди:

 • Проектирање
  • Електропреносни и дистрибутивни водови
  • Разводни постројки и трафостаници
  • Индустриски постројки
 • Изведба и инсталација
 • Тестирање и одржување
 • Консултантски услуги
 • Енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија

При реализација на своите услуги, ТимелПроект секогаш се придржува кон следните принципи:

 • Практично искуство – имаме разбирање за специфичните технички барања на клиентот кое се базира на нашето широко искуство во енергетската индустрија;
 • Темелно разбирање на обемот на работа на проектот – поседуваме голема листа на реализирани и завршени инженерски проекти;

Успешен запис на работата – ние во ТимелПроект го проценуваме успехот според задоволството на нашите клиенти, со обезбедување на висококвалитетна изведба на нашите услуги.