Вести

ИРГ-Америка го ангажира Тимелпроект да припреми Студија за развој на процесот за обновливи извори на енергија во Македонија со поддршка на УСАИД.
18.03.2011


Светска банка го
ангажира
Тимелпроект да припреми енергетски контроли и проекти за обновување на избрани јавни објекти во три општини во Македонија.
23.12.2010


Тимелроект е ангажиран од турската компанија Новатек за изведба на енергетските постројки, инфраструктура и електрични инсталации, осветление, заземјување и громобранска заштита на Аеродром Александар Велики, што се очекува да заврши до крај на ноември 2011.
18.10.2010

Тимелпроект склучи договор со ГАМА-Турција за изведба на енергетски инсталации за новата гасна 220 MW централа со комбиниран циклус во Скопје, Македонија.
24.03.2010